Taxateurs Vereniging Curaçao white logo

Taxatiestandaarden

Onze taxatiestandaarden

Alle leden van de TVC houden zich aan de volgende taxatiestandaarden:

Marktwaarde

Tenzij dit door toepasselijke wet- en regelgeving anders wordt bepaald, worden taxateurs geacht om de volgende definitie van marktwaarde te hanteren:
“Het geschatte bedrag waartegen vastgoed zou worden overgedragen op de waarde peildatum tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper in een zakelijke transactie, na behoorlijke marketing en waarbij de partijen zouden hebben gehandeld met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang.”

Executiewaarde

Tenzij dit door toepasselijke wet- en regelgeving anders wordt bepaald, worden taxateurs geacht om de volgende definitie van marktwaarde te hanteren: 

“De prijs, die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik bij aanbieding vrij van huur en gebruik, door de meestbiedende gegadigde zou zijn besteed.” 

Herbouwwaarde

Tenzij dit door toepasselijke wet- en regelgeving anders wordt bepaald, worden taxateurs geacht om de volgende definitie van marktwaarde te hanteren: 

“De prijs, die bij verwoesting benodigd is om het object weder op te bouwen in dezelfde hoedanigheid op dezelfde plaats.”